3Д дигитален близнак

Со едно скенирање, можете вашиот простор да го истражите од секој агол, да создадете искуство и да се чувствувате како да сте таму

Дигитален 3Д модел MatterPak™

Можност за добивање на дигитален пакет што може да се доработува во 3Д програми

Пакет со моќни опции

4K фотографии, 2Д шематски планови, дигитална датотека, обележување со тагови-видео и други медиуми, прецизни мерки, 3Д предефинирана прошетка

Поглед на 3Д макета

3Д визуелизација од целиот објект во вид на виртуелна макета која може да се ротира и овозможува влез во секоја просторија

Поглед од птичја перспектива

Погледнете го вашиот простор од воздушна- птичја перспектива и имајте чувство како да лебдите над вашиот објект

3Д виртуелна прошетка

Корисниците можат виртуелно да се прошетаат низ секаков тип на простори и да ги разгледаат условите без да мора физички да го посетат просторот

Обележување со тагови-маркирање

Содржат дополнителни информации за објектот ( текст, форма за резервација, PDF, JPG, видео материјал,  GIF, хипер-линк и сл.)

3Д автоматска прошетка

Во автоматско видео од 3Д моделот „водичот на турата” ќе ве прошета низ сите простории на објектот

4К фотографии

Фотографии во висока резолуција погодни за користење на веб-сајт и социјални мрежи од секој агол во 3Д моделот

360° фотографии

Од секоја скенирана позиција може да се добијат 360° панорамски фотографии погодни за користење на веб-сајт и социјални мрежи

Google maps/Google Street view

Интегрирање на 3Д скениран модел на Google Maps со кој преку Google Street View може да се влезе во објектот

Дигитален 3Д модел
MatterPak™

Можност за добивање на дигитален пакет што може да се
доработува во 3Д програми

Шематски 2Д floor plan

Со секоја скенирана 3Д реална презентација може да се нарача и 2Д floor plan на просторот. Изработката на 2Д floor plan на просторот се изготвува за 2 дена и димензиите напросторот се со 99% точност.

Промотивно видео

Кратко промотивно видео произлезено од самиот 3Д модел погоден за користење на веб-сајт и социјални мрежи

VR-виртуелна прошетка

Доживејте го Вашиот дигитален близнак во виртуелна реалност. Нашата технологија овозможува VR импресивна прошетка во 3Д моделите.